Hoofdstuk 1, Paragraaf 1
In uitvoering

7.4 Naaien en mouwrandje

27 maart 2023

Naaien

Naai de schoudernaden dicht. Naai de voorpanden aan het achterpand.

Mouwgat mooi maken

Haak met een staande-vaste in een willekeurige lossenruimte. Nog 2 vasten in die lossenruimte. 3 vasten in elke lossenruimte rondom, behalve de lossenruimte voor en direct naast de ZIJnaad van je vest. Hecht onzichtbaar af in de staande-vaste als je rond bent.

Herhaal aan de andere kant.